SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI SBP INTEGRASI SELANDAR MELAKA (SISMe)

PIAGAM PELANGGAN SISMe

WARGA SBPI SELANDAR BERAZAM MENUMPUKAN USAHA KAMI UNTUK MELAHIRKAN PELAJAR YANG BERKETRAMPILAN, CEMERLANG DAN BERKUALITI BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

JUSTERU ITU KAMI BERJANJI:

1. Melaksanakan metadologi pengajaran yang terbaik berkesan berasaskan kepada keperluan terkini sejajar dengan perkembangan Teknologi Maklumat (ICT).

2. Mewujudkan dan menyediakan suasana serta iklim persekolahan yang kondusif yang memberi keselesaan dan keseronokan kepada para pelajar.

3. Membentuk dan melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang keilmuan, berdaya saing dalam kokurikulum dan mempunyai sahsiah yang berlandaskan FPK.

4. Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran sekolah yang profesional, proaktif dan inovatif untuk mencapai kualiti yang menyeluruh dan mengamalkan konsep sekolah penyayang.

5. Memberi perkhidmatan yang mesra dan terbaik kepada ibu bapa/penjaga apabila beurusan dengan pihak sekolah.