SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI SBP INTEGRASI SELANDAR MELAKA (SISMe)

KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR TINGKATAN 1&2 SBPI SELANDAR

Sejajar dengan matlamat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang seimbang dan mempunyai jati diri, maka satu bentuk pengisian dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dirancang. Oleh itu, Unit Bimbingan dan Kaunseling SBPIS melaksanakan Kursus Kepimpinan dan Jati Diri pada 5 April 2014 di Kem Saujana Asahan, Jasin. Kursus ini sangat relevan dan mampu menyumbang untuk pembentukan diri pelajar  yang berkarisma, disegani dan dihormati.
          Kursus yang menerapkan jati diri, karismatik dan keharmonian dengan alam sekitar melalui pengisian jungle survival sebagai wadah aktiviti ini bakal melahirkan individu yang mempunyai nilai kepimpinan dan komited untuk membentuk kecemerlangan akademik dan sahsiah.