SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI SBP INTEGRASI SELANDAR MELAKA (SISMe)

Kajian Pemantapan Profesion Guru Fasa 2

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian Pelajaran Malaysia sedang menjalankan kajian pemantapan profesion guru fasa 2 bagi menentukan fungsi dan skop tugas P&P dan bukan P&P di semua institusi pendidikan dibawah KPM. Soal selidik ini bertujuan mendapatkan pandangan guru-guru berkaitan dengan bidang tugas, masa yang digunakan, tahap kemahiran dan kecukupan masa untuk menjalankan tugas-tugas berkenaan. Dapatan kajian ini akan digunakan sebagai input untuk penggubalan dasar berkaitan bidang tugas guru dan pentadbir di sekolah.
Pada 10-1-2012 kajian ini telah dilaksanakan di SBP Integrasi Selandar, Seramai 15- 20 orang guru dijadikan responden untuk menjawab soal selidik ini.